• NO amb els nostres mitjans!

  13 maig, 2015
  Contra la propagació d’idees xenòfobes i racistes a través dels mitjans de comunicació catalans

  Davant dels discursos xenòfobs i racistes d’alguns partits polítics que es presenten a les eleccions municipals del pròxim 24 de maig de 2015, els i les professionals dels mitjans de comunicació de Catalunya volem deixar clar que en l’exercici de les nostres funcions, d’acord amb el que diu el criteri 12è del Codi deontològic de la professió periodística a Catalunya, no ens convertirem en altaveus de cap discurs que alimenti qualsevol tipus de discriminació a una persona per qualsevol de les raons que assenyalen: Per un costat, l’article 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans i per l’altre, l’article 14 del Conveni Europeu dels Drets Humans (Annex).

  És en aquest sentit que els i les professionals dels mitjans de comunicació catalans ens comprometem a no convertir-nos en transmissors/es ni altaveus de discursos de l’odi, que incitin a la discriminació, que propaguin falsos rumors o promulguin la supremacia o la preeminència d’una part de les persones que viuen a Catalunya sobre unes altres.

  És per això que, si un/a candidat/a o representant d’un partit que promogui idees xenòfobes, racistes i discriminatòries, ha de ser entrevistat/da per un mitjà o participa en un debat, no permetrem que se serveixi dels mitjans, i encara menys si aquests són públics, per fer propaganda basada en principis discriminatoris, xenòfobs o racistes.

  Cal posar en evidència els posicionaments polítics, les declaracions públiques, les campanyes i els actes discriminatoris, xenòfobs o racistes dels protagonistes d’entrevistes o partícips en debats en representació de partits que defensen aquests tipus d’idees o actuen a partir d’aquestes.

  Igualment, s’ha d’evitar que passin desapercebudes les idees que veritablement defensen a través d’altres discursos basats en la gestió dels serveis municipals o la política quotidiana dels ajuntaments, que els equipararien a altres regidors/es.

  És responsabilitat dels i les professionals dels mitjans: desemmascarar els discursos de l’odi, combatre’ls quan s’expressin a través dels nostres mitjans i denunciar, si s’escau, a la Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació qualsevol declaració feta a través d’aquests mitjans.

  Finalment, demanem al Consell de l’Audiovisual de Catalunya i al Consell de la Informació el seu posicionament públic, juntament amb els i les periodistes catalans. Volem que es posicionin contra la utilització dels mitjans de comunicació com a altaveus i transmissors de discursos de discriminació, de xenofòbia o de racisme.

  SIGNEN:

  DIVERSCAT EN ACCIÓ, I COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA.

  Annex:

  El Codi Deontològic dels Periodistes Catalans diu:

  12) Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d'informacions o opinions amb continguts que puguin suscitar discriminacions per raons de sexe, raça, creences, extracció social i cultural i malaltia, així com incitar a l'ús de la violència, evitant expressions o testimonis vexatoris o lesius per a la condició personal dels individus i la seva integritat física i moral.

  La Declaració Universal dels Drets Humans diu:

  Article 2 - Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició. A més, no es farà cap distinció basada en l'estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania.

  El Conveni Europeu de Drets Humans diu:

  Article 14 – Prohibició de discriminació. Tota persona té dret a gaudir dels drets i llibertats establerts en el Conveni sense cap distinció per raons de color, sexe, llengua, origen o conviccions polítiques o religioses.

  Si voleu adherir-vos podeu fer-ho des d'aquest enllaç

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.